ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΞΥΛΟ

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά. Κατόπιν παραγγελίας και με άλλα ξύλα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΧΡΩΜΑ

Άβαφα

200_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-VASSILIADI-KOUSIDI

200 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

300_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-VASSILIADI-KOUSIDI

300 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

310_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-VASILIADI-KOUSIDI

310 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

320_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

320 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

220_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

220 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

70_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

70 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

700_ΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

700 ΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

410_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-VASILIADI-KOUSIDI

410 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

450_ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

450 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

600-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

600 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

 

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

15-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

15 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

85-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

85 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

40-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

40 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

45-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

45 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

90-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

90 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

55-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

55 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

75-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

75 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

25-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

25 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

20-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

20 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

510-ΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

510 ΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

110-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

110 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

120-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

120 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

720-ΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

720 ΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

135 ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

135 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

150-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

150 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

185-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

170 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

160-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

160 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

165-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

165 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

60-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

60 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

95-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

95 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

201-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

201 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

225-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

225 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

285-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

285 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

295-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

295 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

320-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

320 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

385-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

385 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

395-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

395 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής.

430-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

430 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

540-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

540 ΗΜΙΜΑΣΙΦ

PROFIL →

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ →

Δρυς – Οξιά – Κερασιά Αμερικής – Καρυδιά Αμερικής – Καστανιά.

395-ΗΜΙΜΑΣΙΦ-ΠΟΡΤΑΚΙΑ-VASILIADI-KOUSIDI

ΡΙΓΑ ΜΑΣΙΦ